If people are different, why not their office furniture?

Internationaal onderzoek toont aan dat mensen steeds minder aan een vaste werkruimte zijn gebonden. Door nieuwe technologie worden ruimtes anders gebruikt. Nu de Millennium-generatie de arbeidsmarkt betreedt, wordt het tijd om de huidige kantoorcultuur opnieuw onder de loep te nemen. Hybride meubilair zou weleens de perfecte ‘space changer’ kunnen worden.